TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 328 - 353
TMS 2: 407 - 425
TMS 3: 489 - 514
TMS 4: 536 - 554
TMS 5: 584 - 603
TMS 6: 707 - 727
TMS 7: 757 - 782
TMS 8: 858 - 883

MRVPEKYSTLPAEDRSVHIVNICAIEDLGYLPSEGTLLNSLSVDPDAECKYGLYFRDGKRKVDYILVYHHKRASGSRTLA
RRGLQNDMVLGTRSVRQDQPLPGKGSPVDAGSPEVPMDYHEDDKRFRREEYEGNLLEAGLELENDEDTKIHGVGFVKIHA
PWHVLCREAEFLKLKMPTKKVYHISETRGLLKTINSVLQKITDPIQPKVAEHRPQTTKRLSYPFSREKQHLFDLTDRDSF
FDSKTRSTIVYEILKRTTCTKAKYSMGITSLLANGVYSAAYPLHDGDYEGDNVEFNDRKLLYEEWASYGVFYKYQPIDLV
RKYFGEKVGLYFAWLGAYTQMLIPASIVGVIVFLYGCATVDENIPSMEMCDQRYNITMCPLCDKTCSYWKMSSACATARA
SHLFDNPATVFFSVFMALWAATFMEHWKRKQMRLNYRWDLTGFEEEEEAVKDHPRAEYEARVLEKSLRKESRNKETDKVK
LTWRDRFPAYFTNLVSIIFMIAVTFAIVLGVIIYRISTAAALAMNSSPSVRSNIRVTVTATAVIINLVVIILLDEVYGCI
ARWLTKIEVPKTEKSFEERLTFKAFLLKFVNSYTPIFYVAFFKGRFVGRPGDYVYIFRSFRMEECAPGGCLMELCIQLSI
IMLGKQLIQNNLFEIGIPKMKKFIRYLKLRRQSPSDREEYVKRKQRYEVDFNLEPFAGLTPEYMEMIIQFGFVTLFVASF
PLAPLFALLNNIIEIRLDAKKFVTELRRPVAIRAKDIGIWYNILRGVGKLAVIINAFVISFTSDFIPRLVYLYMYSQNGT
MHGFVNHTLSSFNVSDFQNGTAPNDPLDLGYEVQICRYKDYREPPWSEHKYDISKDFWAVLAARLAFVIVFQNLVMFMSD
FVDWVIPDIPKDISQQIHKEKVLMVELFMREEQGKQQLLDTWMEKEKPRDVPCNNHSPTTHPEAGDGSPVPSYEYHGDAL
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8