TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 74 - 93
TMS 2: 107 - 126
TMS 3: 134 - 154
TMS 4: 293 - 313
TMS 5: 333 - 353
TMS 6: 373 - 391
TMS 7: 450 - 470
TMS 8: 484 - 503
TMS 9: 515 - 534
TMS 10: 548 - 567
TMS 11: 587 - 605
TMS 12: 609 - 629

MAADDKVAILTDDEEEQKRKYVLADPFNGICREPEPPSNETPSSTETSAIPEEEIDWIEKHCVKVNNDLLISKVFYFFFY
SAYGSLYPLLPVYYKQLGMSPSQSGLLVGIRYFIEFCSAPFWGVVADRFRKGKIVLLFSLLCWVLFNLGIGFVKPATLRC
LPKIPPTAHPTNVSHPVTVLPMNSSTVAFFSTPPKLLQKRDVQLSETEPNISDIDLVSTALTLTSEPTRRPQTEAITHPV
TGLILNTSTVTLPPTGNVTRETTIAVVTTTKSLPSDQVTLVYDQQEVEAIFLIILVVVIIGEFFSASSVTIVDTVTLQYL
GKHRDRYGLQRMWGSLGWGLAMLSVGIGIDYTHIDVLIDGKGCKPPEYRNYQIVFIVFGVLMTMALIVATQFRFRYNHFN
NSDGKGKEVEIPQVERDNSTESSEETPTAATHSQAFNFWDLIKLLCSVQYGSVLFVAWFMGFGYGFVFTFLYWHLEDLNG
TTTLFGVCSVLSHVSELTAYFFSHKLIELIGHIRVLYIGLACNTARYIYISYLENAWTVLPMEVLQGVTHAAIWAACISY
LSAAVPPELRTSAQGILQGLHLGLGRGCGAMIGGVLVNYFGAAATFRGIGMACLVILLLFALIQWLAVPDEEEDKTMLAE
RIPVPSSPVPIATIDLVQQQTEDVMPRVEARLPPKKTKHQEEQEDVNKPAWGVSSSPWVTFVYALYQVKELIQLTRESRA
SEIQPLQVTLCWASVASAPLLPPCSSKHMGNRKTGMLAKDISGLRSLCHSVYQVA