TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 19 - 43
TMS 2: 59 - 83
TMS 3: 113 - 138
TMS 4: 154 - 173
TMS 5: 203 - 221
TMS 6: 229 - 254
TMS 7: 284 - 308
TMS 8: 535 - 560
TMS 9: 595 - 620
TMS 10: 628 - 653

MFRLTNKLAVSNLIKNRKLYYPFALAVLLAVTVTYLFYSLTFNPKIAEIRGGTTIQATLGFGMFVVTLASAIIVLYANSF
VMKNRSKELGIYGMLGLEKRHLISMTFKELVVFGILTVGAGIGIGALFDKLIFAFLLKLMKLKVELVATFQTKVVITVLV
VFGLIFLGLMFLNALRIARMNALQLSREKASGEKKGRFLPLQTILGSISLGIGYYLALTVKDPLTALTTFFIAVLLVIFG
TYLLFNAGITVFLQILKKNKKYYYQPNNLISVSNLIFRMKKNAVGLATIAILSTMVLVTMSAATSIFNSSESFKKVLNPH
DFGVSGQNVEKEDLDKLLSQFASDKGYKIKEKEVFRYTYFAVANQEGTKLTIFEKGQNRVQPKTVFMVFDQKDYENMTGQ
KLSLSGNEVGLFAKNEGVKEQKALTLNDHQFSVKEEFTKDFIVNHVPNQFNILTADYNYLVVPDLQAFLDQFPDSAIYNQ
FYGGMNVNASEAEQLKVAEEYEKYLQKFNAQLNTEGNYVYGSTLADASAQMSALFGGVFFIGIFLSIIFMVGTVLVIYYK
QISEGYEDRERFIILQKVGLDQKQIKQTINKQVLTVFFLPLLFAFLHLAFAYHMLSLILKVIGVLDTTMMLIVTLSICAI
FLIAYVLIFMITSRSYRKIVQM
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10