TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 16 - 36
TMS 2: 62 - 85

MKEYKEFLCKLWMGKIVSILIHFRSFCFIFLYLYFKNILLRFPIWFIRKVNIFNIQRYRDWFLFLILCFNRFWSGLFIVG
ILFCHSTLFAQKSIRVEVVILDETGNHAISNTPVVFQEIGKYLITSGEGSIKVNFPAPGSYNLRIMTSEKVFKKNITVEH
DGEKKFIFIRKPAPGEINVYGEKDLESLSRYTLQQEEIQRLPGAQNDALKAIQTLPGITAVPPIGLSSSSFNNLVNSVGN
SNPYSNSERGFLVMRGGGTLANGYYLDGFPMSYPYHLGDQSSVLNNNIIKSFNVYSGAFPVQFGFATGGIIDIKTPDTVA
KTSSVINLNTFLSDVYHQNKISENLYAIVSARKSYPNVTLLKLYPDGIPQDAKYADYEDYQAKFNWKPGTNHTFNVLLFG
ARDKQKYTKAQDDFENSKKEFFGLQGAASGRPPVGLDRLFRTSGFRYTYNNKSWLETSISISNNYFKEFFEVDFKNPLTA
EQIFELQNVTTQNINFLENNTRINLIERHLTFRFGGQLRDKMIQLQGEDIKSSNSTFLDFFNSLLDSNRQFRALIEGDSI
HTREIAAFAEMEFKIGGFSILPGYRHDYYDKAHEKKDSFRGRAEYEILKTATKFLAGTGEHYNAPLQIEQFSSRSGNPNL
KMEHSIHSSGGIEQRITSDYLIKVEGFHNQYSNLVTPDSYVQDPYQPNNEKRDIINHPDDVQENPLIVRNMNYSNSRDGY
SRGVELFLKANQGPGRRFFGWISYTNSVSKRNNHQPQLTDDEENQRTRDNRDHRLQYQIHEGGNYLNYYDDGKWELLVDN
DKLLLYDYDRTHILNVVFAWKFGQSWQIGSKYTYLTNVPITPIVDSSKASGLASTGINLYNPTYSEYYNSGRWPDFHQLD
IRIDRFMNYQWGYVNTYIELINFFGNRNQISQTYNNFGPYSRSAFTNPLTGFTTPSNPTPVYNSNYIESTAIGGKVKYYP
FISIGMQIRF
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2