TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MRNTLTLHPRLSTTALAMALLAPIASQAEAQKIQFDIGAQSLPSALRQFGQQSQLQVLYSADEVQGLRSNPVRGQLSVEA
ALAELLRGTGASYSLQGSSVTISAQRSADSVDLGDITVTSQESAWGHVNGYVAKRSGTGTKTDTPLKEIPQTINVVTQDE
IKARGSQTVTEALRYTPGITGGGFADRVKIFDEPTSRGFSPAPMYLDGLHMPYGGGSTGGALQIDPYTLERIEVLKGPAS
VLYGQNEPGGIVNMVSKRPTATPIREVVLGGGSQDRRYGAFDVGGALDEQGTYLYRLTGVGRDINSEIDYAEQKRFMLAP
SFTWNPNEQTSLTFYGQYQKDNDVPEAQGLPAYGTVFSTPNGRIKRSTFIGEPGLNSYDRDQFVLGYEFSHEFNDVWTFK
QNTRYAYIDDQYVAPLHGYNFVPNPNTGANDQRYTTRYGVDWSQTNKAFGIDNMLQAKFKTGEISHTALVGVDYYHYKSK
FLGLYSYENSSPIIDLYKPAYGNKFTFTNPYRWNRTTEQTGLYLQDQMKWNQWFLTLGGRYDWAKTDTKETGGKVDAKDE
KFSGRAGFGYEFSNGIVPYVSYSESFQPVGGLNMDEGNKAFKPTTGKQYEAGIKYQPPGQNSFIQMSVYQIDKKNVLTLD
LENPNFYGQSGAMRSKGFELEGKASLTNNLDVIASFSRNDIKYTKDNEGRKGRHPAGTPPMTAAVWLDYTLGGDTMFAGL
GAGIGARYTRGSDGTDTAVDHFTIPSYTLYDGKLSYDFEKSPLHVKGLKVQVNLENLEDKKYVSRCAGIWDCYYGQGRTI
TTDLTYNW