TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 23 - 40
TMS 2: 70 - 94
TMS 3: 100 - 124
TMS 4: 602 - 622
TMS 5: 646 - 666
TMS 6: 1399 - 1418
TMS 7: 1424 - 1442
TMS 8: 1450 - 1467
TMS 9: 1497 - 1516
TMS 10: 1524 - 1544
TMS 11: 1550 - 1571
TMS 12: 1579 - 1603

MVDDEELRKLRFLLSNKGGRIKYFFSYIFYKLFSHIYNKKNKKRERFVNIHGRTFPNFFCDNKIKSTKYTILTFIPLFLF
YQFADFLNLFYLCVSLLQIIPIFNTGYVFTFVAPLLFIIFISLINEVVDDLKRFIKDLENNNEIYYSLLENGNFQKIYSK
DIRVGDIILIKSKQRVPADCILLRNLNKNEESNFKVEEKRLFNCFRWNKSNNVYNKINKSYYHFNKNIDNELIDDRYNES
NNNCSETSNNLLFSENEKSQKKGKKKQKKKLMLGDNNTNMNDFNFNPNDQNNNMSNQLKKKKKRKKKNNKSKKNININET
TNETANYTYVKTDKIDGETDWKIKYPINIFQNLKRLKDFFTIDILFILEQPKNDIYKIEGSFVIFKYNPYGDFKTTENNN
HSLNDNQLLNYSFDMAKEDEGRVQDDEDVDEDDYDDDDDEDDDDDDEDDDEDDDEEDDDEEDEEVNIPNNEKNDTQNLDD
KKSVRRIFGTKNNTYSYGDDDQVQNEKKKNLDRGYLNLEEKDTDYAYNKKDKKKEMVTFIDVEKGNNERTINLNKKKNSV
NTTGNRSSYVNDGKMCNVFNNEDNFNFYNVNYRKKLNYDNFILFNSVITSSDVICLVIYTGSDTRVNMSTQISKIKRGMI
DEKLNLITLFLFIILTLFSIYMCSVKLNNLWYLNFIRFMLLFSSVIPISLSVNLNIAKIYYTLLIQRDKEVESTIIKNSG
IIENFGDIDYIFTDKTGTLTENVMVLKVIHIGFDVIHAENEKNSIQGNNMETKQKGNYNKKMLSYNLDDMNEDVDDTSIY
LASSNYSKHDRRNKNLRNGELASFSYEMENTSNINNNTKLRNYTKSNHHHNNISDNELYDEKNYNDDQRSLSNYSDTSYG
DVHLKNYKQNNMILNQNMGQNRNETLTKNNNNNNNNNNNNNNNNNNMSLEKKKKKVEKMVDEFLKYKSDPLDYYNDNIDD
IEYLKRHRVFQTFLSFLICNNIRTLTKESSNKEKEKTKKKKERKEKDFQKNLYYILKVNRKKKDVQKNKKENNSDNVKSS
TQNKKKKHFSSNSSEDSETFSHSDVSYQCSSPDELAFLKYATNCGFILKKKTASKIEIKYKNIMLEYDILLHIPFSSETK
RMSIFVRNVKNRNIYFFIKGADNVLIKKCHEKYKTFIYEESDHLSNIGLRVLVHGCLNVEEQFFHNFSALYNKNKDVKGQ
LENILEYVEKNIKVLAITGVEDKLQEGVGKTIEMLYNSGIKVWVLTGDKIETAICICKNANIKKKKHNIYIFRHENIKST
SNLIREFNSILHNIESYVLFFDNIIIQNCIKYIPNAFVDFAANARAVVCCRCSPIEKKEIAILIKTIKKKKILCIGDGGN
DVAMIQSADIGIGVLGKEGKQVVHDSDIIVSKFKNIKKLILYYGNNTFLQTSSLCSFLIHRGFILTYLQFIYSYIFFSIP
VSIFQGWLQIGYTTYYTTAPFLSLLLDIKIKKNLIYLYPEIYKNKKHKRKLDLKSFFIIVWISIFQGTVVMLGALKLFND
NYNNLINISFSSLIVLEIMNIHLEVESWHPLMISANICSFIVYIFSMFILRNYFDIMQIMSVMFWYKVILIVIFAWLPFF
IIKKVKNIITPSQFFKLA