TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 11 - 31

MIRTRIVFERIFFLIIFSGIVYFFLDFMTVYESSIRYLSFLLLLFIYGVSYILAIIPDIANSINYISFYKTRKKKVLSYS
FKKDIFCEKKKKKKISNKDLEIHNLIDTNFFYINPGVIEKEYYEKKNEFNDAYMYYLKHIKYMQKRDRKHGDQTNTNNYI
NSKEGMNDEDFNSNINNRVHDNINYKKDRKEDIYKNDDNYSDNNMYGMNKKENKEHKKYIIDNCEEFEKICFNDQGKKIK
IKDKIIRYIELSNNNNKNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNSVNVKKIDEKENSHVNQNNYVLEEGNKKTKKNV
SYKSYAYDEKTRKVQNIYEIHNEGLSIYNEMIGKHDNSLMHYKKKDTKKMIGSFLHEKIYLDDENDLSSDEDIEYINKKQ
KYVYLLLNKILCKNKNKRNNSYLLSGYGSNINSYTLDSFYDRNKRINKNTNFNKWHNLYLKCIINIKINFMEFCKNSAFI
IADIIITLLLNILWLNVHKYIYRNNDDLDRGMFNWNTSEIPKIYNSIEGYLQYFILYDMCIKLFLFFSSNYILSFWFLLN
LLNTPFFYILVSYFNNIKYKKMHWLYLSCPLRFLNFLRIEDLFGKNNNYNKLNILLIKLSVQIFVMIYTYACLNYLIEQP
CRGEYELYDYVFSGMQTVTTAALGKGTCFPFSFKGRFAHILYIFMTFTYIHYKIRSLKNYIIEEKKIYGKIPNIGSCYFV
IIGHMKPIQLYVIINELQSTYNNLDEIIILTSLPIKFYWNVIRLLNKKNMCQISVCLYDLNKPMPLKIKKIISYSSGIFI
CNNIINTHYNINNDMETLKRYNEINTFGPYDKHISIFLNNMCNRNILLQRYNRHVICLNDLKMKLFAKTVDDCHGMFLLI
LLFFMNTPQKIKCKHTYILTKYFDKQIKRHNKKKKKYKKLRKYNKLKKYTHHNNNVNIFFKINMKLKSLFYPTKTKRIKT
NIQNQTNNKPRYHFLKNMFFIFYTKRFIRNGNNKNMYINQKKHILNEKQKNKTHMDDQENYYKINIGNQNIENNDSSSYN
INHKNVKETNSDDRWLYKNQIYGKKKKNKKKRKRVFFVNENIKNNDEKKNKNKNNIYNNIKSNKTIRNQYYEKNFKKSLC
KTFLSYKFDEDTIFNSFTNYLNYMKGIKYNIYKIKFPAAFLNIHFVTIVQYMYMNYNTFVIGIMDEDNEVKLNPVDYIYN
NPDIYFIILTDSFNLLHKITHIKKIELDWLDKIDQIKIKRTQKFVRNEKKDNLPSQGTVEGYSTYGRKNHQIRNDNNEKK
KKINNNNNNNNSDYNNNNNNNNSDNNNDYNNDDNNDDDNNNYCSYIKWNNYFEYYNKELSQKHREISKLRQEDNIYFNPV
LNIFKVENYLEAYKIFKLKNKNKNESISQNKKQSINQNKKQSINQNKKQSISQNKKQSISQNKKQSISQNKKQSISQNKN
QSISQNKKQSISQNKKLNLNVGRNHSISDHKNCTPYNEQNIYNKNEEILLTNDKENKKKKKLKQKKEHLSNDSMNNHNVD
DNYNNCNFIILIYWPQSLNTFLKILFQKREHNIIILSDQIPSYIYNNNLFPYRYNICYIQKSPLVLFNLILSGILVCEKC
IIFKNYLKLDSYQNIVSYNEKTKNINFLEYMCEYNDSDLIIIYNNIENIFRRKDINTNFINYYIKNYNEKYKYHDYLKNK
LSIHYRDNPSVINNFYTHHDNINNDKKKKNTKKTSQNQYYTNNIKPINESNIKEKKKYKNNKKKKLYLLIELNNALSIQY
LNNDVLTNVNILKEEIDNINKNKSHNLLFVENYKKQIQFFNYGNLLVENIYKKIEHIFIDNYFFYLYFLQFTSASIFIDE
LMYHLIGYTFPIKKNSLDISTINSFIHGTYVDKKKKIKTDLILKNIHPKYHCRNFFFLFQKYLKKGRIIIGIYRCDEDNH
MTIVIPCPQKNLLMHKNDKVYVLQSEYES