TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 130 - 148
TMS 2: 178 - 196
TMS 3: 210 - 228

MGTTTKFVNEFCDIIDSYGGRDKVMKALCYSAKLVAGYHAKRNPELAKRYATASSRISGARATLRLIDDIPMIQYALEYG
LGENEPDRVMQVLGVTANIVDLLYYPIEKVCWLAEHKIVDVKNADNWDNVNSIFWVLSVYLNLMRTMRNFSLNQEKLNRT
NNINELDVKTLTKHRLEMVSIVRISLDFVHAVSTLPKGYLWGGKLSTLQVGAIGTLSAGLGIYQIFAKRRLNK