TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 26 - 44

MRKRLKTDHLATSVAAALTTLTRRPAAASMALLLGASSLPAIAQEARTLDAVSVVGTGSTRTTASISVAEIQAQVPGVAP
QQLLASLPGVNVQTTDPFGLYEFGDSMTIRGFSANQIGVTLDGIPIETFDTREGGPITRYVSSENLLDVTVSAGSGDVTQ
PSYHALGGAIRYTSLPPKGGDTWSGNLTQTIGSDDLVRSFVRLDTPQWWDGGPSAYVSASRTQGGVWDMEPATQKSDHFE
AKIRQAWDAGSLTLGWIYNNRKDYDVQSYNSDGSVSWDLHERITGNPEVDAEHYSEWQNGRRDSLLSLHGDFLFNDAIGF
TFTGYYENKHGYGVGGTPPSTATGLYNDAIAGTPGRTDIAINDPQIVDAAGNVTRVGAMTRREEIMGGDRYGATTAVSWE
TEHNKLEVGAWYENYDFDQVRPLYNLDPATGALLKSALPIVIYYDNHFSTEVKQLYIKDTLRLLDDRLTLELGAKGLDVK
RDYNGIANLDDFNVGVRRDVTIKNSDWFQPQVGASFQLADGVQVFANYAENFSSAPRLALTSGAFNPDIAPEESTNIDIG
IRAESSQWSGYIAAYKIDYENRIIALTDPDPLVVAPTVYANVGDVQTYGAEVSGMWKPAPGWRLGASLTWNKSEFQDNYF
GPVSGSLVQVEGNEVPDSPKVMFSVNGGWEGENFFANLDTKYTGKRYGDTLNTDQVDATFIVNGSVGYQGGSDGFLAGGR
LQLSVYNLFDKDDAIGAVFPNESSGSYQLIAPRQVFASLSYKF
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1