TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 13 - 33
TMS 2: 49 - 67
TMS 3: 75 - 94
TMS 4: 104 - 124
TMS 5: 132 - 151
TMS 6: 167 - 186
TMS 7: 194 - 214
TMS 8: 228 - 246
TMS 9: 254 - 272
TMS 10: 282 - 300

MGFDLKEIRTKKTLIGLGLGQLLSLLATSNGFTSSELARKGINVPTSQCFLNYVLLAIVYGSIMLYRRSDIKAKWYYYFL
LAFVDVEANFLVVKAYQYTSLTSVMLLDCWAIPCVLVLTWFYLKTKYRLMKISGVFICIVGVFMVVFSDVHAGDRAGGSN
PVKGDFLVLAGATLYAVSNTSEEFLVKNADTVELMTFLGFFGAIISAIQVSILERDELKAIHWSTGAVFPFLRFTLTMFL
FYPLVPVLLKTNGATMFNLSLLTSDMWAVLIRTFGYHEKVDWLYFLAFATTATGLIIYSMKEKDQEEHRFEEVGDEAAMQ
RKLLGEDDEPGT