TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 104 - 124
TMS 2: 134 - 154
TMS 3: 166 - 186
TMS 4: 190 - 210
TMS 5: 222 - 242
TMS 6: 254 - 274
TMS 7: 286 - 308

MSNPSAPPPYEDRNPLYPGPPPPGGYGQPSVLPGGYPAYPGYPQPGYGHPAGYPQPMPPTHPMPMNYGPGHGYDGEERAV
SDSFGPGEWDDRKVRHTFIRKVYSIISVQLLITVAIIAIFTFVEPVSAFVRRNVAVYYVSYAVFVVTYLILACCQGPRRR
FPWNIILLTLFTFAMGFMTGTISSMYQTKAVIIAMIITAVVSISVTIFCFQTKVDFTSCTGLFCVLGIVLLVTGIVTSIV
LYFQYVYWLHMLYAALGAICFTLFLAYDTQLVLGNRKHTISPEDYITGALQIYTDIIYIFTFVLQLMGDRN