TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 17 - 41

MSRSDKFSNKEKMRRGLSTTTIIGIVVAIVIIVIGAVAAVTLLSHKPSQVVSTTSPSTSQSATSTSPSQVITITYFDDLS
PSEANITQKIIIPQFEATHPNIKINYVDESADDIVKSVVELVKSGNVGPVIIGEDNLVIGELLNGNYLMNLTPYVNQILQ
NVSLIPSMQSLVQYEQKVYHGTYFIPLRANIPLVWYNASLFRQLGLASPPENWSQLLQYAKIIYDKTGVKPIMFQGHGGA
STYTELYQWMVQAGGNPFLFNDSGDVLAFEYLYNLSQYFNLEYIHGYWGSYKGLIDGSYYLIDYQWPYIYSVMASEGVNM
SNIGFYPGPTGPVNGDHLVGGDVLAIPKGATHIDALIEFAKFLLSPQVQREFIIYLSWPAVNQQAYQNLPSNISSLYKAE
EEALQNAFFREPVPWITVWGQIADNVFNQIIVNHAPYSQIPQILSQANKEMYQYLLQNYNVTVAQEYEEGVFGPLYG