TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 698 - 722

MADRPAIQLIDEEKEFHQSALQYFQQCIGNRDVGLDYHVISVFGSQSSGKSTLLNVLFNTNFDTMDAQVKRQQTTKGIWL
AHTKQVNTTIEIDNDRPDIFVLDVEGSDGSERGEDQDFERKAALFAIAVSEVLIVNMWEQQIGLYQGNNMALLKTVFEVN
LSLFGKNDNDHKVLLLFVIRDHVGVTPLSSLSDSVTRELEKIWTELSKPAGCEGSSLYDYFDLKFVGLAHKLLQEDKFTQ
DVKKLGDSFVMKGTENYYFKPQYHHRLPLDGWTMYAENCWDQIERNKDLDLPTQQILVARFKTEEISNEALEEFISKYDE
SIAPLKGNLGSLTSQLVKLKEECLTKYDEQASRYARNVYMEKREALNTKLNSHISGTINEFLESLMEKLWDDLKLEVSSR
DKATTSFVESVAAGKSKIEKEFNESMETFKKLGLLISNEEITCKFSDDIEERIKQLRDAELKAKIGRIKKNLVPELKDHV
IHLLSHPSKKVWDDIMNDFESTIKDNISAYQVEKDKYDFKIGLSESENAKIYKNIRILAWRTLDTTVHDYLKIDTIVSIL
RDRFEDVFRYDAEGSPRLWKTEEEIDGAFRVAKEHALEVFEVLSLAVTSDNVEIIPDVPMAEEESGEDNEIYRDNEGVFH
SRRFAHILTELQKENVLDQFRRQINITVLDSKRSIITTRTHIPPWIYVLLAVLGWNEFVAVIRNPLFVTLTLILGATFFV
IHKFGLWGPVVNVVQSAVGETRTAIKDKLRQFVVEDHEVKESFEMKDFSKNEQKEK