TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 19 - 39

MLTLVFSVIRRSFMKFKYCVIHQLVLSGSLIFPTLSFADSDSTKTTPNKASYLEEISVVATTVQHIFSSTQSTEQLRKNM
VSNERDLFRYEVGIGVPESGRSGSNGFAIRGVDKDRVAVIVDGIPQAESTISTSARYSTERHNGNINNIEYENVSSLKVQ
KGAASVMYGSGALGGTVEFTTKDIEDFVEPGRHLGFLSKTGYTSKNREYRQVIGVGGKGEHFFGFVQLTKRWGHETINNG
KGTDILGEHQGKPNPLNYYTTSWLTKVGYDINNTHRFTLFLEDRREKKLTEEKTLGLSDAVRFANDQTPYLRYGIEYRYN
GLSWLETVKLFLAKQKIEQRSALQEFDINNRNKLDSTMSFVYLQRQNIARGEFSTSPLYWGPSRHRLSAKFEFRDKFLEN
MNKHFTFRPWQINTFRQQGRNNYTEVFPVKSREFSFSLMDDIKIGELLHLGLGGRWDHYNYKPLLNSQHNINRTQRLPYP
KTSSKFSYQLSLEYQLHPSHQIAYRLSTGFRVPRVEDLYFEDRGKSSSQFLPNPDLQPETALNHEISYRFQNQYAHFSVG
LFRTRYHNFIQEREMTCDKIPYEYNRTYGYCTHNTYVMFVNEPEAVIKGVEVSGALNGSAFGLSDGLTFRLKGSYSKGQN
HDGDPLKSIQPWTVVTGIDYETEGWSVSLSGRYSAAKKAKDAIETEYTHDKKVVKQWPHLSPSYFVVDFTGQVNLSKNVI
LNMGVFNLFNRDYMTWDSAYNLFTRGYTSRSVRANSPGINRFTAPKRNFAASVEIRF