TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 9 - 29
TMS 2: 55 - 75
TMS 3: 81 - 101
TMS 4: 115 - 134
TMS 5: 146 - 166
TMS 6: 174 - 194
TMS 7: 278 - 298
TMS 8: 318 - 338
TMS 9: 344 - 364
TMS 10: 372 - 392
TMS 11: 404 - 427
TMS 12: 435 - 455

MDCYRTSLSSSWIYPTVILCLFGFFSMMRPSEPFLIPYLSGPDKNLTSAEITNEIFPVWTYSYLVLLLPVFVLTDYVRYK
PVIILQGISFIITWLLLLFGQGVKTMQVVEFFYGMVTAAEVAYYAYIYSVVSPEHYQRVSGYCRSVTLAAYTAGSVLAQL
LVSLANMSYFYLNVISLASVSVAFLFSLFLPMPKKSMFFHAKPSREIKKSSSVNPVLEETHEGEAPGCEEQKPTSEILST
SGKLNKGQLNSLKPSNVTVDVFVQWFQDLKECYSSKRLFYWSLWWAFATAGFNQVLNYVQILWDYKAPSQDSSIYNGAVE
AIATFGGAVAAFAVGYVKVNWDLLGELALVVFSVVNAGSLFLMHYTANIWACYAGYLIFKSSYMLLITIAVFQIAVNLNV
ERYALVFGINTFIALVIQTIMTVIVVDQRGLNLPVSIQFLVYGSYFAVIAGIFLMRSMYITYSTKSQKDVQSPAPSENPD
VSHPEEESNIIMSTKL
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11
TMS: 12