TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 6 - 24

MKKLKVTLLASSVVLAAALLSACGSNQNSSTSTKKLKAGNFDVAYQNPDKAIKGGNLKIAYQSDSPMKAEWLAPLSDDAT
FGSMSSPGGGQDGLFFTNSSFKYINGGPANVSLYKDAKTATITLRKDLKWSDGSEVTAKDYEFSYDLTANPAYGSDRWTD
SLANIVGLSDYHAGKAKTISGITFPDGENGKVIKVQFKEMTPGMNQTGNGYFLETVAPYQYLKDVAPKDLASSPKSTTKP
LVTGPFKPENVVAGESIKYVPNPYYWGEKPKLNSITYEIVSTAKSVAALSAHKYDYINDMRASQYKQVKDVKGYKVLGQQ
ELYISLMYYNLGHYDVKKSISVQDRKTPLQDQNVREALGYARNVAAVQAKFSNGLATPANGLIPPIFKEFTSPSVKGYEK
QDLDKANKLLDEDGWKLNKSTGYREKDGKELSLVYAARVGDANSETIAQNYIQQWKKIGVKVSLYHGKLMEFNSWVDHMT
TPPGSDDWDITDGAWSLSGEPSQQDLFSAAAPYNFGHFNDPEITKDLNDIDSTKAEDSTYRKAAFIKYQEDMNKKAYVVP
TAYAINYTPVNKRVVGMTLDYGAMNTWSEIGVSSDKMATK