TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 7 - 24

MDSNFKWLLFAILISLTFSGFVLHHGVLAESVKPDEAKQLRDEVRGMFYHAFDGYMNNAFPLDELRPLSCQGEDTLGGYA
LTLIDSLDTLALLGDRERFTSSVEWIGKNLQFNINKTVSVFETTIRVLGGLLSAHLIASDYATGMRIPSYNNELLVLAEN
LARRMLPAFDTPTGIPFGSVNLMYGVDKHESKITSTAGGGTLSLEFGVLSRLTNDPVFEQVAKNAVRGLWARRSNLDLVG
AHINVFTGEWTQKDAGIGTSIDSFYEYLLKAYILFGDEEYLYIFQEAYRSAMQYLHKDPWYVEVNMDSAAIVWPVFNSLQ
AFWPGLQVLAGDVDPAIRTHTAFFSVWKRYGFTPEGFNLATLSVQYGQKSYPLRPELIESTYWLYKATRDPRYLDAGRDF
VASLQYGAKCPCGYCHITDVELHKQEDHMESFFLAETVKYLWLLFDLAVDSDNLVDNGPYKYIFSTEGHLLPITPQISLA
REHCSYFGGYCPSNSTKLEQEVLGEDSSNDDHSNDYPYHESFPVTGLIKGLCPGLTHAQKYGFSYVLPEKTDREDVNQPK
PVVTSSSIVLISDQTVEKRPQEEEGFTSQSEPIMTISGGSSNDQTGQELTLLESETDDQRSYSS
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1