TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 1058 - 1081

MESPLIYVSVLLLNIFEFSSGIVYNKDDTEKRFACSNKGFPQENEIIKLYLFLENLKIQCFFQTENEIASKAMLSVFTSG
GLAPSLGIMNSTYNGIFHFNLTLFSDRILWLVDIPRENITQSTDIAAVEEWLVRITLHHGLNIYATEGTLLDVIREPILQ
WTPGDVIPESEISKLYPHVVDLKVTKCPCANDVALLGFIVDTIVDGVYIGITFGGFWHDYDTTWFNMTQTIYSQLQEEYE
DLSLVDMVLTNHFLVILTSLGLFVSEDLRYPSRHSLSFSRADFCGFERVDYVKGKLWYNERCFANREHFEVDYVTVTFER
NRTLSESSSCFYSQEPFLEWVPCLPHIFKGIKIFPTVLTFLVDQERGTGVYLFYNKVRKTAIASVSTLRNNEPNSQSKFP
IFRFPSSFSSPVGMVFHPRSHFLYAYGNQIWLSVDGGNTFQLIANFHDDIIKKTFHSFYTSAITFVSQRGKVYSTKAGMG
RYSAVGSVTERIFTLYYDHLGFLHKLTLGRFEASGPPTAFGNSRNLFGQPPDMGFETALAPQHTSLDEIIFFAYVPENEP
QETIYSKKFGNIHYGKVIHSGKTGRAYIRKVLQHTTPKGFLSSVIAEMKEPFGLEEVNESSCLSSSLLINKAGNVYKLTL
DSQVVQALFEDTDIEKTVVLPGYSSFLITSILDNKNALAIATMPESAPNNMTFLKSTWFLYNFGQRNGRTWKIYSKPCNY
WFQHDDSPSLNIVKYIDLGNSYVLKAKVIRNAKGFRMLEIPLLTVFVGNPNLLEVTAEVTFDDTDSYVITISAASKVLHQ
GSTSLAFIMWSASTECFVTTMVPTLKSSCSYLRSMHHIPSKFIPFEDWISGVHKDSQGFNLIKTLPINYRPPSNMGIAIP
LTDNFYHADPSKPIPRNMFHMSKKTGKFKQCANVSTREECNCTKDQKFSHAVAFSDCREKVPRFKFPITQYPVSLEIINE
DGRVPLQSPYLVTVTEVNMRHNWKLKHTVPENIKRMKQLVEPILGAAVYNPSGLNLSIKGSELFHFRVTVISGVTFCNLI
EEFQIYVDEAPLPFPGHTLIAVATAVVLGGLIFIAFMFQLQGIHPWRTFQRWIRRNQEKFSSISLSELIHRSKSEE