TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 96 - 118

MGKSLSHLPLHSSKEDAYDGVTSENMRNGLVNSEVHNEDGRNGDVSQFPYVEFTGRDSVTCPTCQGTGRIPRGQENQLVA
LIPYSDQRLRPRRTKLYVMASVFVCLLLSGLAVFFLFPRSIDVKYIGVKSAYVSYDVQKRTIYLNITNTLNITNNNYYSV
EVENITAQVQFSKTVIGKARLNNITIIGPLDMKQIDYTVPTVIAEEMSYMYDFCTLISIKVHNIVLMMQVTVTTTYFGHS
EQISQERYQYVDCGRNTTYQLGQSEYLNVLQPQQ