TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 87 - 107
TMS 2: 113 - 133
TMS 3: 157 - 176
TMS 4: 182 - 200
TMS 5: 206 - 223
TMS 6: 231 - 251
TMS 7: 263 - 283
TMS 8: 299 - 319
TMS 9: 331 - 349
TMS 10: 357 - 374

MSSKLTVNAHYSPLKDEDPLDHIDSQTALDSMETDSTGKSSLYFSKSDDPLSKDIEDGISTRKLEEMSVLEANAKEPDSE
NAPVSRLTIFFAVSSQIVFAILVTILNKQALNIINAPLLMLSFQMAFTSLMVKMYWRFSSVHFQTLRLASAIQLKKFIFV
KILGIVSKTYCLAFVPVSFYQISRGLLLPFTILLSFVLLKQKTRLFPFGGCLLVMLGFGFGVRFESHVAPIGIILGVWSS
FTTAIESVAVKHYVHEYPTLDLIYIFSALMSVFCLLLSVASLELLHTVQEVVGMQAIKFFIVLILSSLSNFYLNIATFTQ
IKVTSPVTYMISVSARSILQTLLAVAFLGETLYGNRIYGVILILVGTLLYTLAKEHERRVASA