TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 96 - 113
TMS 2: 143 - 162
TMS 3: 168 - 191
TMS 4: 195 - 218
TMS 5: 230 - 253
TMS 6: 261 - 281
TMS 7: 326 - 346
TMS 8: 362 - 385
TMS 9: 401 - 419
TMS 10: 423 - 443
TMS 11: 455 - 475

MKGLTAFKEKATGVFGGLKPNMEKFEISQSYHGGHGGYEEMEGGDREGRGPGGGHAYDDDDDRPDSPASFEEIERPPLRK
IDKYCKAECPCMPARYTIATMACVGFMIAFGMRCNMSAAKLKGEHNGTVFMNWTVAVESHVDSSFFWGYLVTQIPGGFIA
SKFPANKIFGLSIVSSATLHLFVPFAMTLMHGHVVICVRVLQGLFEGVTYPACHGIWRFWAPPMERSRLATLAFSGSYAG
VVVGLPLSGLLADAVGYQAPFYAYGVFGIIWYMFWIWLCFENPRKHPAISIPELKYIEKSLGESAHPTMPSLKTTPWREM
MRSMPVYAIIVANFCRSWNFYLLVLFQSSFLKHKFGFKVEEAGFVGSLPHLIMTTIVPFGGMLADHLRKNGILSTTNVRK
LFNCGGFGMEGLFFLFVAHSSTATGAMFALTCGVAFSGFAISGYNVNHLDIAPRYASILMGLSNGIGTLAGIIVPYALDG
LIQANPTGCWTTVFTLAACVHLVGCTFYGIFASGELQPWAEPPAEEQKVWAPPPGAITNTDPSQAGMLGDYMKETSFGAP
EYTEQSQMQQSTAISYGATGHVANNPFAMASGAPPIAEEDAPPTYGDVTNPGQYGYTQGQMPSYDPQGYQQQ