TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 268 - 286
TMS 2: 294 - 314
TMS 3: 328 - 346

MEEKRLSAKKGLPPGTLVYTGKYREDFEIEVMNYSIEEFREFKTTDVESVLPFRDSSTPTWINITGIHRTDVVQRVGEFF
GIHPLVLEDILNVHQRPKVEFFENYVFIVLKMFTYDKNLHELESEQVSLILTKNCVLMFQEKIGDVFDPVRERIRYNRGI
IRKKRADYLLYSLIDALVDDYFVLLEKIDDEIDVLEEEVLERPEKETVQRTHQLKRNLVELRKTIWPLREVLSSLYRDVP
PLIEKETVPYFRDVYDHTIQIADTVETFRDIVSGLLDVYLSSVSNKTNEVMKVLTIIATIFMPLTFIAGIYGMNFEYMPE
LRWKWGYPVVLAVMGVIAVIMVVYFKKKKWL
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3