TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 96 - 114

MSTLLQIKNLRTYFFTDEGVVKAVDGVSFEIEEGRTLGVVGESGCGKSVTARSIIKLLSTAGRIVSGEILYNMDGQMVDL
VKFSKEEIRKVRGRHIAMIFQEPMAAFSPVYTIGDQITEGMIYHFGITKQEARERAVELLRRVGIPKPEKMIDSYPFEYS
GGMRQRAMIAMALSCNPRLLIADEPTTALDVTIQAQVLDLLKDLQQEYKMAIMMITHNMGVVAEMADHVVVMYLGRVVES
APVEELFYNPKHPYTSLLLRSIPVVGKRVERLEVIEGDVPDPRNMPKGCRFHPRCPYMMKGICDEREPVEVEVGPEHRVS
CFLYGGEKDGAS