TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 19 - 39

MFMSSPPSKSIASSKMQGSALLTALFIMTLVAIVATAMSTRLQQDIYRTRLVIAQDKLYLASQAVTFWALNELLDKNNHF
TKTNQLGMVAQYPKNMESIYNQVQLSGGIFDLQARFNLNNLIEKKSIPTLMHLISHAYSKATGQERANIALGVKHWLLAY
DLGRGEDIYTSYYLSQKPPYYPSHQLIKSKSEFRLIKDVSAPAYIALEPFITALPESTSININTAPKQILMSLGDGLSDA
QANELITARGENGITDLKEINELLKKFNIPSDQITVESQYYLSVAYAKNDEFSLVVYSLLKRSRDRKGKLLTSVIRESIN
NF