TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MLRNQFRIVFVSCIVASSLQAQENTHTLGKVTTKGERTFEYNNKMYIDRKELQQRQSNQIRDIFRTRADVNVASGGLMAQ
KIYVRGIESRLLRVTIDGVAQNGNIFHHDANTVIDPNMIKEVEVIKGAANASAGPGAVAGKLSFTTIDANDFLRKNQTYG
AKAEAAFYTNFGYRMNATAAYRGKNWDILAYYNHQNIFYYRDGNNAFRSLFHPNYDLQDPSNSEMSVGTPSEVNSVLAKI
NGYINETDSISVSYNLTRDNSTRLLRPNTTSALSKANDPGSQPAPFVIDFGKELAHTINFNHNLSLKYKHEGGPNFNQPR
VESTAFLGVRGGNYNPVVNPFAYNSNEPANPDYIPEVKEWCNNPDNISQCTQGAIRPSNGGYQIGYGAPNFINWQGDSDS
SGGAQAGYGQLSATMLSASANVYHGLVPKNPDYDMTPPNAQNPSANDWTLGNADAEGTLARRIFLINSGVNVKVTHPISE
DYGNVFEYGMIYQNLSVFSGLDKGKNGYYKNNIDPNDPNGPGLPYRHYYTDQSSQYPQNLNTPNPLYRNMPQNSHAIGNI
IGGFVQANYNILSNVVVGAGTRYDIYTLLDKNGRTHVTSGFSPSATVLYNPIESIGLKVSYAYVTKGALPGDDVLMRDPT
VIYQRNLRPSIGQNVEFNVDYNSKYFNVRGAAFYQVINNFINSYGQDTSKNGGGNATAKNMSGNLPETINVYGYEVSGNV
KYKNFLGTFSVARSWPTARGHLLADTYALAATTGNVFILKADYDIRRWGLTLTWLSRFVTNMYYEGYSIYYPQYGLIKIH
KPGYGVHNIFINWTPPSKKWQGLRISAVFNNILNKQYVDQTSVFQASADAPASDMIPKGKRMALPAPGFNARFEVSYQF