TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 6 - 29
TMS 2: 149 - 174

MMLTQGVLIVLLVAVALVLAACAVLTFVRFSLNASKWEGFWTLSSMLNALRITSTSSEWYSKGGKRYTVQPYGTMFVVKV
GDKGVEFCDSLERIRHNWEDCYTNYWTKFETKEEAEEKLSKVESLSTKTEVGDAKYLLYLVPIAAVLDVIWYLFCMSPVA
TVSVVSTVVLTFSTRWLSGKLSDTVSKTKENTDDIKVLKSKQK