TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MPSIAKIQFVPNYVTELRQQIGYYIGYVPNVYADQVTADDFYEIVRKDVEIARCLHLLGLMASGEFTEVECENEKLKNLC
VFVLRQIRDFLHCRKSLVEKAVLFGLGIQRKYYRWVDYEGAKLYVAYRLAEVDRRRMRLERDQEDRTRIYWTMWCPKIDQ
YVILEDRSENPNAPEGLAVQDYIWYYQMQEELAPYWEGFGEVLYTLAYTKHYAIKYWADLCESWSKPFLVAQIDLMKAAV
NASLGAGFSSAQQRIDKIIETFEACRARHLAVIDSSDRVQWFEHGSTGANIIRELIEYCDKKIQLLLLGAELSTTAAGVG
SYALGAVHKAQTDTVVLYNRLRLAEVLTEDILFDFFYRNQSALAQLGIDFPRHGDVKIKIGVRQLSQTQEKGHLPMPQQP
VGSELWRV