TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 39 - 57
TMS 2: 77 - 95
TMS 3: 111 - 129
TMS 4: 208 - 227
TMS 5: 561 - 579
TMS 6: 599 - 618

MCSDKSNAFSVCWLDSVCIAFERTTIIRLVTRTKCDVKSIVLSTLALIKSAFESAWMRATVPSKMQQIKERIFILKLIVK
IFKFSMHFILKFFVTKIDLFLQNIYPFKNKWIEVKVRKLTIVSMFIAFKKFQKNLFYFRVKMHLILKRLVSSSSCSLTAA
CMQYRKKMISSTQNSNINLKNKLKNWILDSSSHGFPKIFKNEKPILKIIWTLCILLSIGFCCFFVIKSVVNYTKYEVTTL
VRRKIKLPLELPALSICHNEMFLTPQGYTFKTELIVSSIYQESSNIDYFSYFARLKSFDYNVSDETKKSFGFNLDSYMVS
CFFGIQSCETEEFIWYLEHYFGSCYLFNTGKYRNGSRKEFSKQTNVGSIYGFRMEFLSKKIDELTDLSESRGIHISLFDP
KTRVNPWRGINVASKYITNINVRKRMIKKIPHPYSDCLEDHSKFFSSEIYQATKTQAESYSQYLCFECLSLQFMEFFSNS
DVSKKCEKDCPLECERIEYDYTVSLTDYPTDLVANGLVELMKKKNSSKNYSLDYVNVFYDSLEYESIEELEKMDIVDLVS
SIGGLLGLFIGISVLSFAEIIEILILIVDEIFLSKSRRIVINVQNISGGVIFTRKNFQRGRCQAAVKHFHLINDSHIIF
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6