TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MNLIRTSLSLSLMGPALVWAQDVPFEAPPLQPSQMDFGGVGLMQMPTGRMAPEGEFNFAVTGSDEYLFYNVTLQVMPWLE
TTIRYTMVNDLFYSDDPSFSGDTKYTDKGIDFKVRLLQESEYLPELSVGVRDFAGTGLFDGEFVAATKRYSNPNLGTFDF
TLGMGWGYLGTRDNISNPTCKLSDSFCERPSDFKGNGGSVDFERWFKGPAALFGGVEYQTLHAPLRFKLEYDSNDYSEDF
PVVRGGVDMTPHTPWNFGVLYRLGHMADLRLSYERGDTLVAGVSLYTNFNDMPSFWRDTPTPEVEDKQPEQLSDVDWERV
TKELDKIAGYQNTQLYVEENTVSVVGEQKKYRDRNEAHEKAAAVLYNEMPDNIDTFTINERSRGLIGDQTVISKEKYRDF
AEVNYINPNIEDATSTSSEKPQGKLAYDGFERFDWGFSPKLAQTLGNPEEFYLFSVGLSGSASYWLTDNLEIGGSLYWDW
YNNYDKFNYVTPPDGTSIPRVRTMFRAYQNEHAVTMSNLQLTWFQEYSDTMDQQFYAGYLESMFAGVGTEFLYRPKGANW
AIGADVNLISQRDPQSYFGVYDEKWQYVPEYGRPFQVVDKGFTGFVSGYYYPQWDFLQDLMIQVDVGQFLAGDIGTQVNV
SKQFKSGVIAGAFASISDLSADEFGEGSFTKGFYISIPFDIMTVKPSNNRAFFSWQPLTRDGGQKLGRKYSLIELTDERN
PWYQRPNASNAE