TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 79 - 98
TMS 2: 230 - 250
TMS 3: 355 - 373
TMS 4: 385 - 405
TMS 5: 421 - 441
TMS 6: 453 - 473
TMS 7: 499 - 524
TMS 8: 536 - 554
TMS 9: 618 - 636

MKEYNLKLPTRNVLTGAVVNWEDDEMGVMGDSPENLTLAWKDLSVFRKKKIHTSMWRSAVYEEVKVLHGVSGSVSSGNLV
ALMGSSGAGKTTLLAAISRRDKSALTGYLMLNGRLAGADLIARISGFVPQEDLAIEDLTVAEHMEFMARLMMDKRSTKIM
RAKRVEQLLGELGVMSCTKTKLKALSGGERKRVALAVQLLNDPPILFCDEPTTGLDSWAASAVVSRLRKLAIGGKLVICS
VHQPASGVFEMFHQIVFLANGRTAFHGTIAQADQFFGSLNYKCPVGFNAAEYYVSLLGIQIGKESESRERIRRICDEYHR
SDIAAEIEARVGEVHDEVDYFNGTLDEKNEYFEKYLTLVKVNYFVQFYWLMWRNIQQMKHNSTIWIAEFLLLMFVGFIIS
FPYIGHFKELDQRDIQNVEGLLYLTITETIFLFIYAVFITFPSEVPILLRETASGLYSPLPYYLSKMIFWIPRAVIEPVL
FGSLIFIVAELRGGFVGWLGFCFVCVLCANYANAYGSFLSSVFDKMETAALVSVPFDLIGTMFSGLYLNLGSVSPYFSWL
RFVSAFYYGIESISILQWDSIESIDCVKLPGIPCIKTGPDVLNRYGYSESHFWRNCCCLATMYCVAHFVAFIMVIKRSRG
TPVY