TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 20 - 45
TMS 2: 49 - 74
TMS 3: 86 - 111
TMS 4: 119 - 144

MIKISYYLSNLVKNAREQNIYAGITISVLITVISYIIISVISILVGFDIYPGYFLLADLEYVLGTLFGVIFFLKNRRPDQ
SILKYGIVVGIVGGIISSFFISLYVWILLFYFSVFIAYLVAYLISGVFIGLLIGAILSGYYMYKEVKGE