TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 156 - 174
TMS 2: 251 - 276
TMS 3: 284 - 303
TMS 4: 313 - 331
TMS 5: 934 - 951
TMS 6: 971 - 990
TMS 7: 1016 - 1035
TMS 8: 1045 - 1070
TMS 9: 1307 - 1326
TMS 10: 1338 - 1358
TMS 11: 1384 - 1404
TMS 12: 1447 - 1470
TMS 13: 1496 - 1514
TMS 14: 1526 - 1546
TMS 15: 1552 - 1575
TMS 16: 1644 - 1664

MDLRLLFLLLLVVQFSAEGAAKEPKKGKKGKKTVCPSQLSAEDLDRVPANSTSNILNRLLVTYDSRIRPNFQGIPVEDKV
NIFINSFGSIQETTMDYRLNIFLRQRWNDPRLRLPTDFKSDALTVDPKMFQCLWKPDLFFANEKNANFHDVTQENILLFI
FRNGDVLISMSFTDKMLLVSAWLGRRSVLHLEEGNDAKSLAASEREDIAGHNPSRKFVALSLGVPGVMQKSVLRPRYYTC
VEVIFTLRRQVGFYMMGFYAPTLLIVVLSWLSFWINPDASAARVPLGILSVLSLTSECTSLASELPKVSYVKAIDIWMIA
CLLFGFASLVEYAVVQVMLNSPKQIEAEKARMAQKEKEKQEKEKEKEKEGKPPSKANSINGTGGTPIHVNTLQVVETRCK
KVCTSKSDLRSNDFSIVGSLPRDFELSNFDCYGKPIESTNALLKSQNKNAKKPPPPKPVIPSAAKREYSAFRVGMVQFGT
AEFRLTPHIDNLEVANSFAITNCFCSQFSRGVYAIFGFYDKKSVNTITSFCETLHVSFITPSLPADGLNQFVLQMRPDIR
GPLISLVEYYKWEKFAYLYDSDRGLSTLQAILDTAAEKKWQVTAINVGNLKDERKDEAYRSVFQDLDNKKERRVILDCEQ
DKVKDIMEQVITIGRHVKGYHYIIANFGFLDGDLSKIQYGGANVSGFQIVDFDDPLVAKFDQRWEALEEKEYPGADSKIR
YTSALTYDAVQVMTEAFRFLHKQRIDISRRGNNGDCLANPAVPWAQGVEIERALKQVRVDGLTGNIQFDQYGKRVNFSVN
IMELKNSGPVKIGYWKEVDKMVVTKSDLFPNDTFGMENKTVIVTTILEAPYVMLKKNAELFTDNDRYEGYCVDLAAEIAN
HCRFKYQLKIVGDGKYGARDADTKIWNGMVGELVYGKADIAIAPLTITLVREEVIDFSKPFMSLGISIMIKKPQKSKPGV
FSFLDPLAYEIWMCIVFAYIGVSVVLFLVSRFSPYEWHTEEFEDGQLGPSESNNEFGIFNSLWFSLGAFMQQGCDISPRS
LSGRIVGGVWWFFTLIIISSYTANLAAFLTVERMVSPIESAEDLAKQTEIAYGTLDAGSTKEFFKRSKIALFEKMWQYMK
SAEPSVFVKNTVEGVLRVRKSKGKYAYLLESTMNEYIEQRKPCDTMKVGGNLDSKGYGIATPKGSALRNAVNLAVLKLNE
QGLLDKLKNKWWYDKGECGSGGGESKEKTSALSLSNVAGVFYILVGGLGLAMLVALVEFCYKSRAEAKRMKVAKTQALNP
PTSSQNSQNFATYKEGGLSNDTNTTDLIYGFVSCAVSVVFYGSNFVPVKKIDTGDGNITVVPIVKTIGLGLGLLIWASFN
LLMGWASSRFGWFGIEAEKVSQPTLNYCGAGLCLLSAIVFFFVKSDVQRPATSEETPLLIESSVNTDPQTSSDDSWVDML
PPFTKRLVGSVLAVGAGLLYGSSFIPMLYIKNHATQQDSQYVGASQFDLDYVFAQFSGIFLTSSVYFLIYCAFKKNKPQV
FPKAVLPGFVSGVMWGVATCCWFLANHYLMPIVSFPIITTVPGLIAALWGVVVFREVKVTAIVSASVYIHKGLLGCTDWR
FSDRYMAVNLEMSEVPNYQNVEKPTIKTSPPTVRDTQHIGAYRLAGVCVGLMFIVQATLNIVLRLLFTSSAAVEMLPTSC
YNHTLSTSPAELQRRYDDLAEEKAKLQSNYNILQIAKNQLQTENEKLQSKLSSIMCIMAPKLRINIQNIEQHQLRKVQRK
HRRDSQYRADRQVKGDLLETCYNQTISRSEPLTGYNNNMTEEQYKRPTGYQSMSIEKDDILISFDNLTREREEQQAKFRA
LESDLAKITQQLEKLQNEKFLLQNRLDAFALIRPDSYNRIITLSVFRPVIRHGGDAGVAELRLQPLLRLGEKELGRKQTG
LQRKRR
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11
TMS: 12
TMS: 13
TMS: 14
TMS: 15
TMS: 16