TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 17 - 37

MFSDINITEGENMKKILSLFLILGTLVTLVSCGIAATSRNVPEKLVVSSNSDGNRVENGLFMSHEKSETDSSFLGYGINL
VNHNQVNARNINITYPIFDLDKLSTQPLMKVYENSSEINNIEGSSMSEYIQNLETKFNLNAELKMFGKVDLKAGFTGSYS
DKSNFMFKTVNINEQSYYFALQTNPNDYVSLLSERFINDAMELPIETLVKRYGTHILTSVTMGGGINLDYTISSNSQSSA
ASLSTAIDMSVRTWFSKASGSSSMDYREEAKKSDTNVSVNMKVIGGEAVGIFAEQDIIQKYPEWQKTIATSPALMGIKDS
NSLFPIWEIVGMINDSSSAAQRRSAEIQKYFLKIGQENYSDLISQYSKEKIIFPSYIEEVSVVPEGSTETGSIQNITYKT
GVIASQDKYKINLKFDSFTNTLPTINYIVTEGQEYVKINSNGVIVPDSKKINELNQPGVNVSVEINAGTTSKTIKLYIQK
IHRIDFISNGGSDVKSINNIETGRIVYLAEEPKRLNYRFIGWYLDEELKNEYIFGTEVTSDLILYAKWERLLRVEFYDGV
LLDKLMVTVRNGQSIAEVSTPIVKEGYRFIGWYIGKDLNEKYNFGDSVTRDLILYAKWERLLTVNFVSNGQSHAVINKIV
SGTVIDKAINPQRYGYRFVGWYEDLSSTIEYNFETPITKDVTLYAKWEEKPKLTLTFEYRDNIRDNYILNNVLPESTVDL
SSTPELSSVTRTGYRFLGWFYMYEDQERSLHGDRVYSNITVYAKWEKGNITVIYQGVNGNEHSNPIDISGNAIVGLKDAN
RVGYDFLGWYNESDERITQIEGKNIIESTVVTAKWAKSKYSIEYQLNGGTKGNNPSIFEYQEVLPLNEATKDGHNFAGWY
KDSGLTVRIENTAGLTTSITVYAKWTVKQYNINYEINGGTNHSSNLSQYTYGQIQNFNAPSKFGYNFAGWYKDSSFTQSV
TSTEGGNDHITVYAKWNPEVYQITYILNGGTNSSSNKSTYYYEQNEYFSYPSKSGYDFKGWYTDSNFSNRISSTTGIMGN
ITIYAKWEKTVVKDPDPVKYEYIYNSNGQIIGVYYPDSGITIWYE
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1