TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 112 - 131
TMS 2: 203 - 226
TMS 3: 270 - 293
TMS 4: 321 - 341

MYGPGLITQNEVPIENYNVSNTSLHAVTLHTTEIGPHEHTNSVNRSYSDLNSLQFLLYAAVFCWIRTALQQPLNLALARQ
QTCPIAGSMTTMQIVRYVYGAEGGMRGLMQGMFALTLGCALSEALYLWLFEYSRERLPMKSEATRDAVSGYVSDAVCRLI
HLPLSIVALRQMTANKMMVGGTYKTSGIFRTILLMYRENGMRTVFAGYGTTLLVGCQWTAVWWAMYGYTKGWLYEAADGF
LEADNQDNLNLSASSFSSWKHWLLAKDDNIVLNSVSSLVTSASTAVLFNPYLVVRANLQVKPKARLWGVVRDVYRTQGMR
GFYVGLALNIGTCLIDGVLASTSYEYAKLWADKSHHRQNHSE
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4