TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 144 - 164
TMS 2: 178 - 196
TMS 3: 365 - 385
TMS 4: 399 - 417

MGNSLSLCLLRETSKDVFRYFESLYIKYFKSYNYINYITLKYNKKDDKMHRKKVITCADINEGPKNNRIKKENYIFRAFL
DMTKHEKTLLSLAMVFLIINAYTNINYPRIMGECIEASNHMNNNIFNNIHNNNNDNIFQSNDNVIYNTFCNINICNNVIN
FFFDKISFIKNYFVDRNIIKTIIFYFPYFICGGIASYMRIYFTNQCIKNIEIRLKKQVHDKILMNNEEEFKEYKTSDYLV
NCTFIEIKYSAKELITCITQTFRYMNSVVGGLISMSCISLYLTKLCLFIIPIYGLSVLCLLKSLKRIKIETTTMEEKQIA
RFSDSLQKKNIISLFGNESYEHRYFCKQLHVLNNLYDKYITCESIFYSFLNIGTNVVICTILCLGRLELTTQHITHGQLV
SFIVYSTMLGLGVGGMLKLKKDINLLQISLQKIYEILDLTKSETQTDINNYEQGKLTIQDKQVNLSKNKQSGNSMGKYKP
DNDDDNKEDNKEDSKDYNKDDNKDDNNDNNNDNNNDNNNDNNNDNNNDNNNDNNNDNNNDHHNDHNNDNNNVVMNELPFK
YPHKSNYIPNNIKGSIRFENVSFSYNHYDKERKKSVLKNINLEIKASEKVAIIGKSGSGKSTLWKLLTCNFSYEGNIFID
NLNIKNIHNHFLKRNILSVSEQECCIFNRTIYENLIYGLVPLYIKNNNNNNNNNYYYQYLSKCIFQNMNPGNNIHKKILN
NIQSTKYNSQCYQKNKHNITSNFITQSYRTQDEDPHNISNHKHIDNTSRNIYQNYYTDFLNSYDEYKLNIINSSINVLCE
ELDLKQFINSMPHNIHSNIQYNNMSSGQKQRLSIIRSLMKDTPIYIFDEITSFLDEGNIHKLHKLIDLLIPNKTIIYITH
SIHILNKMDKIIILDDGKIRAIGTYEQIKNDTLFRDIFSLHKPAV