TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 359 - 383

MAGGGAMNNLFPGYKDKIWLKLPYHFRLYLIKSWNKNFEKNMFKAKIKNNRIKNLNYYILDKFKPNENFKNTHTDYKRQI
CRGTLEEGCDFYLPDKKSQDRLKNHFEPYTEDENEERKKYRYLNLKYYILFALGFTIVHNTIQSRPVAWCMDSEPPHTPH
YPFWFKSMFHSHDIPSVRRGYEVYRQICATCHSMEQLQFRSLVNEVYPENRVKQIAASYDILDGPDETGEMFTRPGILTD
SFPKPYPNEEAARYANGGASPPDLSSITTARHNGPDYIFSLLTCYRDPPEGVELRNGLYYNTYFEGGSISMPPPLQDDMI
EYEDGTPCNVSQMAKDVVNFLCWAAEPAHDERKLTGLKLISGAFVAMVLMTVWQRFFWTIYATRRIDFGKIKYL
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1