TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 11 - 28

MELLHRFKPHTLAVATLFIMCSSSWAANPNQQTEDEWKFTLKNAYINRDFDNDALKDTGSWSQAASLFYKSKMHDTPLVI
ADKPITIGADASVQYAVRLSSDKHVADTVLPFNKETQSQASDYLKYGATLKLGYDKTLLSVGELWLDLPVTAVDASRQLL
TSYWGTNLKSQLSDQLYAEIGRVEKVSPRNEEDFKKFSFTANGITKESDGLNYIDLRYQFTPSLKGEYYFGNLEDLYNKH
YVGLEHTWKQPTFALTSKFKYFNAKDDGNTFDIDAENIGLLETVKVKNHTFGLGYQQIIGESAYPLPDGFLPETYFINWN
ATGFFKEDEKSYHVMYGYDFKDYIPGLNAMVKYVYGHDFKAANGEKNHETESNVILNYAFQQPLLKGFALQYIRIDYNVK
HGNDFGEDRLFVNYTKKF
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1