TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 8 - 27

MKTKLQKTALSLAIAACVSVSGAAFANETTSAIKGQITGPNGNPAPGTKITILHVPSGSVKTTEANDAGYFTAKGLRVGG
PYKVIVDSDVYADQEFNNIILNIGNDYPVNAALEPQSSMEQIVVTGAPISSMSGGTGPASTFTLTDLENTPAINRDLKDI
IRIDPRITIDDSRGSINCGGGNPRYNSLTLDGVRMNDNFGLSSNGYPTIRAPFSFDSIEQVSAELAPFDVQYGGFTSCNI
NAVTKSGGNEVHGGIFYDYTSDSLKGDKIEGEDVDNGNYTEKRYGFNVGLPLIEDKLFLFTSYEKLEGVQQFNYDGLSSG
SVTADDIARITNIAQTVYGYDVGGTPSSMPVEDEKILVKLDWNINEDHRANLIYNYNDGNTVSQSDTGSSRVSLSNHFYD
QSAEFTSIIASVYSDWSDDFSTEVRIGKSELDATVQSLDAASSFGEMQISTGNGGTVYIGPDDSRQSNDLDYDTTTFKVA
GTYYLDQHTITAGYEFEELDVFNLFVQHTEGEYRFYNERDSDVTGIDLFEQGIANAVYYNNAAGTNDPNDAAASFSYAQH
TFYVQDEYAFTDLDANITFGLRYDKYTSDDVPNFNQNYTDRYGFSNQSTFDGIDLLQPRVGFQWYATDELEVRAGVGLFS
GGNPNVWLSNSYSNDGITNIGTFRSSVDLFNTPNVNGGAPGFEVPQEMFDEVANTVIGSGDATVNAVDPDFEIPSEWKYS
IGATYTTENEYVISLDYLYSKKKDAALMRDIALQDSGETTFDGRPIYESIEGRDGEYLLTNVSGDSGDSSVISLAVSKMF
DNGVSVNFGYAYTDSDDVNPMTSSVAGSNYGNIALTDPGNPGVASSDYEIPHRFTMTLGYTHEFVDGFATRFNLYGEAYK
GLPYSYTFDGSDENVWGDANWNGDRQLLYVPLENDPNVVYDMSADEINAFNDFIASNGLERGEITGRNAENSDWFVKFNF
KVTQELPGFMDGHKGEAFFVIDNLTNLLNDDWGVLKKGPFVGASMISTSIDEQGRYVYSGFNENNANTSVQSDASLWQMR
VGVRYTF
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1