TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 17 - 40
TMS 2: 50 - 68
TMS 3: 92 - 116
TMS 4: 132 - 155
TMS 5: 161 - 181
TMS 6: 224 - 244
TMS 7: 252 - 270

MKTIKILIATTLKLHRYLLSIGLMLLYAYAGLIDYALMFKGKDVGDALQLSSFLIQSGMLFFILLGFRIARKTTVEETLQ
QIVKRKITAIHLFNVVFLLFIAIFYVLTMMAFNLIYYYWMDPYNSFGLESSLFLINYWLLPFCTSSLIGYIFGMNSSNKI
AYALLLIIWASISPANLNFLRELFANTQLQEVMEWLKNLNFGVYNLSDLYHPFYGFEFDWLKKIGLLLLLVFVYVLSIFT
VNIKCLRRFNLVMIILGLILFGSMPYDFVKPKIYDVKTLVQEYISYSKKENIPKANLFEYDIEGMDVKVENFDHFNVSVD
VRVTKFKKTELAFTLYRGFRINKIMLSSGREVPFVQKGDHIIVKLSEKLNMDSVTLTFTYSGKGSLSNPAMGKYIYLPSD
FGWLPSNQPYAVRFLFNDEFITSSLKNKNNIKYTLSYKGIGKPTFVNLPKTSDGKYAGNTTGITLISGDLVHVKRDKRTM
YYPVSWFLYKEELESYLNEYQKVLEKYNGIFKTNYKLPNNIILLPNMDINDTYIYINSFSDSDHIILQINPVEFTKKMPI
NHLVPYQIDRTFSTNNTFNNPKKFANWFIYNSLLGSYLSDKPKDSIQALKDYQMYLAESYLDEKGKVILAQLLKIDEKKL
PDELFVRWKDILLDEDKNDWKQIEKTLLQLGLLKENDR
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7