TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 20 - 38
TMS 2: 64 - 87
TMS 3: 120 - 140
TMS 4: 148 - 173
TMS 5: 179 - 197
TMS 6: 223 - 248
TMS 7: 258 - 281

MNIHTINVIARYEVKLLKRSWLFRIFAILVLLILTLTQLSNLSPVFWKYSETWNYVGVTSLIPFFTTYLYNIAQSVIVVF
LAGSFLKRDKKLDTAEVIYVRPMSNADYIVGKVWGITRVFLGLNIITLLVGMFVNLVVGGSPFSIFPYLFYLFTISLPSL
WFVLGLSFTLMCILKNQAVTFIVMLGIIGTLFFYVGDNLYGVFDFFGVNIPAIFSDVTGHPDLALFLLQRTVYFLGGIAL
LCFTITLVKRLPHRPWKTVIINICAFVLLLVSVGTGFLYVRHFRHIAEVRKEYIALFDKYAVLPKADISSNDITIKQSGN
SLEAESRMLVKNSRGEMIPQVILYLNPGVEILGLEVAGQAVTYEREKQVLLIDQALQPGEEKQITIRYAGPLDENVCYTD
IDEKDFLANPTGNTFSFRYGKRYVYLEDRYTILTPECLWYPVAESPAYPAMPYNIKKEFTRYTLTVEHPENRTAISQGDA
VREEGKTVFSNATPLPCISVAIGDYEKKAISVDSTDYELYYFKGHDFFSKYFEEIQDTLPAIIREIRADLEVGKNRSYPF
SKFVMAETPLPFTGYIRNWKGYTEQVMPEIVFLPERGLRTQVDFRAEQHRIRDWRNQNDIPEDKEIQVQMLKNYINNTFV
AETSSDGSMRWSSSPEVNKLNIGAMFFGFTGFMYSADYPIIDVALNTMQNTSESNQRRWFFSTELSDNQRANVYLQDHSF
EAAMKDKNIKPQVFYEVLKLKSNFLKSFVVSQIPMKTFHSFLRNFNESHLFKETDLEEFSEKFKEEFHIDLADFIHQWYT
TDHAPEIKLKDVDVNQVILDDFTKYRISLKAYNPSDVDGMINVNVESGGGGMRGRGPRRPGSGEDEDNIHHYYIPAGSAR
EIKIINDDRPGRITVNTMVSRNLPNEFDFNFSKVDTEVSDTLTGAFPIDTAVFAAVPGEIIIDNEDPGFRTIEGNTRHKL
KDLFRKEEEDKYQNFMPWRYPSKWTAVVKSSCFGESVHSAVYKSKGTGANKVEWTAEIPKDNYYEIFVWNPKFEIWFWGR
HNRTRNDQTQTYTIAYDEEKETASVDFAQEENGWVSLGSYYLPAGRVTVTLTDKVSSVFVSADAVKFTLIK
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7