TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 31 - 49
TMS 2: 79 - 97
TMS 3: 103 - 121
TMS 4: 125 - 143
TMS 5: 167 - 185
TMS 6: 189 - 207
TMS 7: 213 - 232
TMS 8: 262 - 281
TMS 9: 295 - 313
TMS 10: 317 - 335
TMS 11: 341 - 358

MASFAKMKQKGLETLACVPELARMPSFLFWVLMILTVCYFVSDSILPFSNGDIAYYVVVGRGMLRDHLLPYTYAFDHKPL
GVYLVYAVWDYIVPLPYGKFELLACVLMAAFVLLCRIFGSFNNWLAWLILTVGGSVFGVLDGNTETVLVVGEALFLRLLY
KGNTQGDPFLFFVAGLVFSGVVNVNYLSAVCLFLPSLLLFLAPGWFRLKHIMLSAMGLVVGLLVLFSPYLVEGHGALQTY
FSMQSAFLHHYGASLKARMRSVLWCGIYTALLFPVLQGWFKRFPLSLHGTARKTLLLPLWFLSSVPAVILSGHPFEHYFI
LCFAPAAIMAAILFEKSYAFPKYSLLPFALFSIGYMVQDTRKILNERLYYNRVDYAFLSKEIGTQKVLNIRADHTAFYSA
DLRPFDVYLFPTHIDIVFGKENAWKRYMQDLVRGPAYVLTPYDGCARNQVEPVVCRWLTTHYKRIYSLNTRRVHTEKAQR
FSLDLYKLVLSERSGYLKGAAPLLKQD