TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 39 - 57
TMS 2: 75 - 93
TMS 3: 107 - 125
TMS 4: 133 - 152
TMS 5: 160 - 178
TMS 6: 186 - 204
TMS 7: 212 - 230

MEQVTIPATNNTRQEQPEFSPVLRFVSEVIAYLSHPLFIPLIVTIVMVNALPEYFVVFKHDSVRLVYDKLVLRVISITIF
FPLLTVMIARALNFVESLKMESKKDRIIPYVANTIYFFWAYYAFKREGIAPPFFNAFFLGVFIAVIMSMVANTYFKISMH
TVGWGGVLGFLLMLMTGMHMNISQPLIAAFLVSGIVATSRLILSAHTPGEIYAGFIVGILSQLIAYGIVG