TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 19 - 38
TMS 2: 269 - 294
TMS 3: 325 - 350
TMS 4: 370 - 395
TMS 5: 451 - 474
TMS 6: 769 - 794
TMS 7: 825 - 849
TMS 8: 865 - 885

MNVFHRYTRQALRENRSQTWVTIVGIILSVALFTAVTEGAYSGVRYLIGAAEYTVGRFHGCYQNLTEQQATQLSRDEKEI
TEQSAWQLVGWGQVGADNDYKPYLRVMSMDPDLPDLLSIRLTQGRLPEKAGEILLPEHLWSNGSVRHALGDTMELELGHR
TLDGEELTADDPYTKGETLTDTTSHTYTVVGFYQRLDMTTEPFSCPGYTALTCQEQGYQTDEFFRVAHPSRFYSYMEGNA
EKYPGLAWYSNSDLLNYYGATTFFSVNRMIYSFAVILLLMISFGSVSLIYNSFSISVAERTRQFGILKSIGATRKQIRDS
VLYEALVLCAVGIPLGLLVGCLGIGITLYCLRDSFGFLMGESGNALQMHFVLNGWALLAAAGIGLVTAIISAWVPAKRAV
RVSPVEAIRQTKDVKLRGREVRTSRLTEKLFGFSGMLAAKNFKRNRKRYRSTVVGLFLSVTLFISASSFCAYLTDAVDQL
GGNSTLGVQLYCSEALPEGVTPEQRLRQLAAADGVESGFYTADSYASLHFAKEDMDPDYCKDTGLEGDHSAAMYFLRDED
FRQLLRDNGLPEEDYFRPDAPQAVAWDMLDIWRSTEGSKYNKLYHYHLLNGSSLPITGTESSYQPMDGWFTTGDRITRDG
TEYVLYYPEDYIDDYYTARSEGETPDESRAQAVPASEAVLTRSYTVGAILKKAPDFLRTGDYLYLLYPYSMYETVTGQAP
AADAFWFRSSDHAASYESMGQILMELGNSRSDLEDLAANGESQRAMVTVVNVFSYGFIILISLISMTNVFNTISTSIALR
RREFAMLRSVGLTQRGFARMMDYECIIYGARALLWGLPASVLVTYGIYRSVAQSIAAQFYIPWYSVAIAVGSVFVVVFAT
MLYATRKIRSENPIEALKQENL