TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 7 - 30

MKGVLDFCLIFLTLHIPGVVSLSTHVAIIYPQDPVLRIGSNLTASCWVHPELGVHASSLFWTLNGQQLPSSFYRVLSATN
LSVTLAGLNASKQTSGDNLVCHNHKGHILAGSCLYVGMPPVKPVNLTCWSRNTKDLTCSWAPGGKGETNISTQYKLKYKL
RWYGTEKECADYTHTQPYSCSITQDLHLFTPYEIWVEASNQLGWATSDVITLDILDVVTTDPPSGVTVSRVGQLEDQLSV
RWEAPPALKDFLFQAKYQIRYRLEDSQDWKVMEDVGNQTSCRLAGLRPGTVYFVQVRCNPVGIYGSRKAGIWSEWSHPTA
ASTPHSERMMSGSCDSKSSGDSNSTLRRELKQFFGWVRKHAYGCSSMSMKLYDQWRVLMQKSHKVRNQVGSPRG