TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 23 - 43
TMS 2: 51 - 74
TMS 3: 84 - 105
TMS 4: 113 - 133
TMS 5: 141 - 161
TMS 6: 169 - 190
TMS 7: 208 - 228

MYVSDEQRLYRKARRKFSLKTYGLFALWLILALIQWLVIAIIEDARSTFRSLYYICFVTFLLAILVFIIFIFVEKVRFKK
GLNFIMSLIIVELQIISTFALVAISWWADVLTFFAVVLILMIIFLVIGIFLPRKMDLTLDIAVLFIIAFIFLIIATFVLL
FELLIWSTIPYAFLVVELAVTFTILFFVMYHGQTINGNRFAEMRLSDFFLGSLILFHDFLIIYWLTFYWQVHYRPITPDS
WARTSTPYPGSYYSNTTENRDKIIDTNLGWMDYNNQRSGKGFTRGYDVPYYDNDNNQDRYPSFQEEERKRKGYGNRNRDR
EDPMDRRRPKDWSVYKPRPGHGFRNQERSQTRSPGRNDIYHRHRNPNEWDPEYITQGIDKDVPFDERFDAISRDNKPRKK
NVSFDKHSGDSSRESKDEVEPTHKDRNVPYDYGFDEISRGRPRDSLEEVYQPTKVDIEPSLMYGNAEGKSADGRGKPSID
FPLTNHQPSNRPTTDSSNIYIIPKAHPTRNYQYQQGYENPDSDTENYNQNENLEIAFPPEEVIHEDSSQNQESNLLRDEM
KASTEGDFVFSSENAPEWEELSQDELRKLSSQQILKYKEKRLRPKQDPRVEPLVTRDPYPINLSDYEKLVMNVSTSGV