TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 403 - 420
TMS 2: 432 - 457
TMS 3: 483 - 500
TMS 4: 512 - 537
TMS 5: 709 - 726

MEIPHLETRWDYRLRRESCLVNLYPHPSTLSKAYVDLVAAWGWKSFTIIYETNEGLVRMQELLKAHGLSEYPITVRQLSD
SGDYRPLLKQIKNSAESHIVLDCTTEKIYEVLKQAQQIGMMSDYHSYLITSLDLHTISLDEFKYGGTNITAFRLVDPENP
EVAQAIHNWTLGEARLGKKIDFKTTENVTVIKAETALMYDAVHLFAKALHDLDTSQQIDIHPLSCDAQDTWPHGYSLINY
MKIVEMRGLTDVIKFDHQGFRSDFVLDIVELGPQGLRKSGTWNSTSGVNFTRSYGEQQKEIVEILQNKTLIVTTILSSPY
CMRKDSAEKLTGNSQFEGYAIDLIHEVSKILGFNYTIRLAPDGRYGSQNKETLEWDGMIKELLEQRADLAIADLTITFDR
EQVVDFTMPFMNLGISVLYRKPVKQPPNLFSFLSPLSLDVWIYMATAYLGVSVLLFILARFTPYEWPTPNPCDPHPEKLQ
TQFTLMNCMWFAIGSLMQQGCDFLPKAVSTRMVAGMWWFFTLIMISSYTANLAAFLTVERMDSPIESAEDLAKQTKIKYG
ALRGGSTAAFFRDSNFSTYQRMWSFMESTRPSVFTASNIEGVERVVKGKGSYAFLMESTSIEYVIERNCELTQVGGMLDS
KGYGIAMPPNSPFRTAISGAVLKLQEEGKLHILKTRWWKEKRGGGSCRDETSKSSSTANELGLANVGGVFVVLMGGMGVA
CVIAVCEFVWKSRKVAVEEREPYQKKHPKECRFE