TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 133 - 151
TMS 2: 181 - 199

MATEDRKPDALCIFSLNKKLEAFGCADLRKYFDTNGEMENLKVAVVSIAGMWRSERRFLLSCIIRYLRSGGAPDWFHARK
QAEAVKWENFPEGVALWPEIFKVRQLNGEDVAVLVMDTQGLYGTKNASAESTAVLCFSVLLASIQIYNVYQHIRGTDLYA
FENFLKFVSKSVFRAPLGQKLVFVVSDWPVSLKYPYGWEGGQDVLQEELFREGHGAPTSQFLKIGRCIKKTFTSVQCYLM
PYPGEDLVCSACEQDNKGKRERYKQFIRNA