TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 17 - 42
TMS 2: 145 - 170
TMS 3: 176 - 197
TMS 4: 378 - 397
TMS 5: 403 - 428
TMS 6: 446 - 467
TMS 7: 473 - 493
TMS 8: 937 - 960
TMS 9: 966 - 991
TMS 10: 1007 - 1032
TMS 11: 1040 - 1063
TMS 12: 1079 - 1104
TMS 13: 1110 - 1135

MSEYKIKSSYFSKKNKVLILICAIFFSCSTHIFKNMFPFLFMLAGIRKDYTSTKLTEKKNYIGQVKNQYHNYLNNYVSYA
NNHDSEEREKDNVYDKKYLFLSNVNCALHNMYRENIGVHNFYPHNEYYKYDKEEDPKNKMNKQSIYIYSNILSLIYFSSL
ITYVFILFFNLSKKSYILNSFYVLNLISHFIIFLILSDIQIYNENLNYDLYMQTQKQKKNYTLFFTAQNNENIVNCYDPE
LKKKEINFFFKKNLENRLNFNSLFFSNSLEMSNYLFILQRREISIYPSEMEDGSMSSDKKKVVGNTINFAYTTDDKQEVR
SEMLNRRSNSSTVTENSNARDTNNSSFINGINSSINYGINDRINNGINSNSKGYLKHLFYVFIVISSVCSGYIKIYQKKI
LYCVFYVNIGVITSLLILMNSLFKLLAHSLNFVVTNNNADTDIRDYIVMFLFIDLLGFMMTIVFTYKWISQKYLWDNLYK
IFYNYKYTCFYLNETYYIYSTDKNIDNILVHIHMCEDKNVEISFCAYTSLEKSIFYEYYLLNKFRNNKLSNNKLSIIEIK
DKPFEVSTTYNIKRNSRVGKPQLKGINHGKSERSGINGSSGINGSSGINGSSGINGRSGINGRSGINGSSGINGRSGING
RSGINGRSGINDTFTRRKNHSYTMKPYKICIEAVNSLIAIEHDTINASYQETNKENVPYNPSSNNNVNSEMLDSKRNIGK
SVYYDGIERNDGVVVNAQEEAQDYVDAYVHIPDKDILNGSENNLAYSRTANNGKKKWIKKEAVHFLNVTEGGKEEEKGEE
EKGETVKKYVTGGKHETGLHSSTDNRNIGTNEIFNINSKRHVVNHLDERHKERGDNNNLGAENLSEKENYEEEDQKIEKG
EKNSLLTPTYYEEDKYLYCDDLELSYDDKDNSPLLLNKYKERYKIKNIFIIYEKVKTFFSSFTFFFFFFIFIYAFLLSIM
HIFVNYFFYIYLIVFNINIYVSNIYTILMTFVSLLAIPFSGYIIDNIGSFLSLLLSSSLFILIAISGSIYCYKFNINSDV
LAFLFFNLIGISESIIPTVIISQIPTHLCVKNNESITSAFALFEVVTMIIISINHYLFGYYLIKQEYLKGLYVLFVFVIL
VIILILMLIVTIYFKKRRYVHAFKGANNFDLMQPLL