TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MKACQVLLSLFTVILLNQVRSQDTLEFGAISSEVFVPFGEAVWLNCSTHKPDQTIYESRLYKNQTKRGPNWLAVQVIVRD
WENSTCVCMLDTRNYIFTSHTIVMAYALPSDITIDLQTELQEGKEYTINCMVHEVAPLEYLTINIIRGGDVIDSKSYKGP
HVVNRRTVSRLHTFTAHLSDNLMKFSCEAILQLGSELHTVKSTEITVQTYSMSPLSASRCVQERNGYVNFKIVRSQDTME
FGAISSEVFVPFGEAVWLNCSTHKPDQTIYESRLYKNQTKRGPNWLAVQVIVNDWENSTCVCMLNTRDEILTSHTIVMSY
ALPSDVTIDLQTELQEGKEYTINCTVHEVAPLEYLTINISRGEDVIDGKSYEGPHVVNRRTVSHLHTFTACRSDNLKDFS
CEAILRLGSEVHTVKSTEITVQSYTLPSDITIDLQTELQERKEYIINCTVHEVAPLGYLTIYSTDQNRGGDVIDTKSYEG
PHVVNRRTVSHLHTFTARRSDNFMTFSCEAILRLGSEVHTVKSTEKTVQTYMRSQDMLGFGATSSELFVSLGEAVWLNCS
TPKPDRTFYDTRLYKKKTERGPNWLAVQAIVRDWENSTCVCVLDSGDIFLTSQTIVMAYEGLPYHTRTAECLTAYGRILK
HCSGLYIVTGFAGVTSALCKTLMSKPGRFRFSSGRNK
Create a helical wheel plot for a TMS: