TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>tr|A4Y207|A4Y207_SHEPC Outer membrane porin OS=Shewanella putrefaciens (strain CN-32 / ATCC BAA-453) GN=Sputcn32_0255 PE=4 SV=1
MFKYNKYVLVLLAMSNNALSNDDIESFSEWIHNGNVGGTARSYYFEQDFDDSNTENSSIWVNGGNVTFNTSEFNGFKLGG
EVQGSYVSNINDDDDTTAGDMNAQGLVLSEAFLKYQFGDTVFSGGRQHFSSPLIANSGTRLINESFEMYQVSSSHFDGTD
ISIGYVTKYQTRTDKSFYVDNEFVDFDFNGSGSPGDFYKIGNDGVFFVQVNKRIAKKFKVNSQYANVINEVQALYADVEY
TLPTNFNSYIAMQYYKTKWDKNELVDNDLLGFKVGFSQGGVDFFAGYTLAGGNEGENRVFRGIGQGAYYQFTATTKTAGV
GAFESGTNSYQLGLGSAISNLKGKIFYTSFDNPIVGKDLNEWTVNLAYQFDGKLENIGISIDFSILDYENNQKDATDLRT
KFIYSF